ناحيه تحقیقات رئیس جمهور رئیس جمهور رییس جمهور

ناحيه: تحقیقات رئیس جمهور رئیس جمهور رییس جمهور دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری تا ما هستيم آیا آراد؟!

بهمن کيارستمي در متني که به مناسبت سالگرد پدرش منتشر کرده، به شرح ماجراي بيماري او پرداخته و نوشته است: «توي اين مدت همش فکر ميکنم ما ميدون رو سریع خالي کرديم،

تا ما هستيم آیا آراد؟!

تا ما هستيم آیا آراد؟!

عبارات مهم : آزمايشگاه

بهمن کيارستمي در متني که به مناسبت سالگرد پدرش منتشر کرده، به شرح ماجراي بيماري او پرداخته و نوشته است: «توي اين مدت همش فکر ميکنم ما ميدون رو سریع خالي کرديم، کاش بيشتر اصرار ميکرديم.» بهمن کيارستمي در آستانه سالگرد درگذشت عباس کيارستمي، کارگردان فقيد سينماي ايران، متني را راجع به روند درمان پدرش منتشر کرد.

تا ما هستيم آیا آراد؟!

بخشي از متني که او نوشته است به اين شرح است: «دو عنوان است که روي دوشم سنگيني ميکنه و فکر ميکنم دو مقطع مهمي بودن که بنده بايد مسئولانه تر عمل ميکردم و نکردم. يکي تصميم به جراحي در بيمارستان جم به جاي آراد بود و يکي هم فرستادنش به فرانسه. اولي رو بگم چي شد تا بعد برسيم به ماجراي پاريس رفتن…

ابوي ما سابقه کم کاري تيروئيد داشت و اصلا ايده فيلم «طعم گيلاس»، بعد از يک دوره درمان در اوايل دهه هفتاد به ذهنش رسيده بود… تا شد بهمن ۹۴ که داشت ميرفت کوبا و قبل از سفرش، رفتم يک سري بهش بزنم و خدافظي کنم. وقتي داشتم از خونه ميومدم بيرون و اون پا شد تا مصافحه کنيم، سرش گيج رفت و نشست روي صندلي.

بهمن کيارستمي در متني که به مناسبت سالگرد پدرش منتشر کرده، به شرح ماجراي بيماري او پرداخته و نوشته است: «توي اين مدت همش فکر ميکنم ما ميدون رو سریع خالي کرديم،

يادم افتاد اون سال ها هم گاهي اين طوري ميشد و پرسيدم آخرين بار کي آزمايش تيروئيد داده و گفت خيلي وقته که نداده. زنگ زدم به دوست دکتر غددي که در بيمارستان آراد کار ميکنه، براش آزمايش هاي مفصلي نوشت و همون روز قبل از سفرش رفتيم آزمايشگاه سرکوچه. کوبا که بود، نتيجه آزمايش رو گرفتم؛ کم خوني شديد. بعد که برگشت به توصيه دکتر غدد در يک روز سرد زمستاني، صبح اول وقت رفتيم آراد براي کلونوسکوپي و به توصيه همون دوست، دادمش دست دکتر «ش»، پزشکي خوش تيپ و سن وسال دار و بدخلق و خودم نشستم پشت در.

يکي، دو ساعت بعد دکتر «ش» آمد بيرون و با توپ پر گفت: «بابات آیا تميز نيست؟ وقتي ميگن سه روز چيزي نخوره، يعني سه روز چيزي نخوره» و در رو کوبيد به هم و رفت. بعد که ابوى از اتاق اومد بيرون، کارد ميزدي خونش درنمي اومد؛ انگار دکتر خوش تيپ همين رو جلوي همه بهش گفته بود و ابوي رو که ذاتا هم آدم خجالتي ای بود حسابي شرمنده کرده بود… در راه برگشت از بيمارستان، تقريبا هيچ حرفي نزد و فقط يک بار زير لب گفت: فرزند که نيستم، سه روز چيزي نخوردم ديگه، من از کجا بدونم اون تو چه خبره… کلونوسکوپى براي بار دوم رو راضي نميشد انجام بديم و مثل فرزند ها که موقع آمپول زدن يهويي حالشون خوب ميشه، هي ميگفت خوب شدم ديگه و دليل و بهانه مياورد که نريم آراد.

بالاخره همون دکتر غدد آشنا رو واسطه کردم که بهش بگه اين کار واجبه و باز بحث به خُلق دکتر «ش» رسيد. دوست ما به ابوي گفت، دکتر «ش» دکتر ارتش بوده و گرچه اخلاقش ارتشيه ولی دکتر خوبيه و ابوي هم با اکراه راضي شد باز بريم آراد. ولی کساني که از نزديک ميشناسنش، ميدونن وقتي کيارستمي با سوءظن ميرفت سراغ کسي و دگمه راديوگرافي خودش رو روشن ميکرد، عيبي نبود که در طرف برابر نبينه.

تا ما هستيم آیا آراد؟!

خلاصه در اين جلسه دوم، دکتر «ش» ابوي ما رو کلونوسکوپي کرده بود و ابوي ما دکتر «ش» رو. در راه برگشت توي ماشين هم برعکس دفعه پيش که لام تا کام حرف نميزد اين بار از هر نگاه و حرکت صورت و اندام دکتر «ش» داستان داشت که تعريف کنه.

از بد حادثه، همون هفته تولد اميد خالي بند بود و شب ميره پارتي خونه ايشون و داستان ها تعريف ميکنه از واکنش‌ها دکتر «ش» در بيمارستان آراد. اميد هم روز بعدش به من زنگ زد که وقتي بيمارستان جم است و ما هستيم آیا آراد. منم طبعا به دکتر غدد آشناي بيمارستان آراد زنگ زدم تا صلاح مصلحت کنم و جواب آمد که اصلا صلاح نيست، post opp (مراقبت هاي بعد از عمل) بيمارستان جم افتضاحه و نکنين اين کار رو.

بهمن کيارستمي در متني که به مناسبت سالگرد پدرش منتشر کرده، به شرح ماجراي بيماري او پرداخته و نوشته است: «توي اين مدت همش فکر ميکنم ما ميدون رو سریع خالي کرديم،

همين رو به ابوي گفتم ولی اميد خالي بند هم دست ديگرش رو از اون طرف ميکشيد و زور ما داشت کم ميومد. دکتر غدد ولی کوتاه نمي اومد و بالاخره يک شب، کفايت مذاکرات چندساعته با اين جمله اعلام شد: «حاضر نيستم تنم رو دست دکتري بدم که وقتي داره با من حرف ميزنه توي چشمم نگاه نميکنه.» ما هم ديگه اصرار نکرديم و داديمش دست اميدخان روحاني و مابقي ماجرا هم که عيان است… توي اين مدت، همش فکر ميکنم ما ميدون رو سریع خالي کرديم و کفايت مذاکرات رو پيش از موعد اعلام کرديم؛ کاش نميکرديم و بيشتر اصرار ميکرديم.»

وقایع اتفاقیه

واژه های کلیدی: آزمايشگاه | بيمارستان | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs